top of page

POLARFEED

Polarfeed utvikler og produserer fôr i Øksfjord i Troms og Finnmark fylke og – som den minste, og eneste norskeide fôrprodusent – utmerker Polarfeed seg med utvikling og produksjon av høykvalitetsfôr som gir rask vekst, øker fiskens stresstoleranse, gir god fiskehelse og et sluttprodukt av høy kvalitet.


For å oppnå dette letes det stadig etter råvarer som ikke bare er like gode som alternativene (som for eksempel fiskemel), men som også er bedre enn slike råvarer. God kvalitet på råvarene som benyttes i fôrproduksjonen er helt essensiell for å bevare god fiskehelse- og velferd i norsk akvakulturnæring.

Polarfeeed ble etablert i 2002 og er en del av et bredt fagmiljø med fokus på havbruk og biologi, og har søsterselskaper innen fiskehelse, havmiljø, farmasi og havbruksrettet forskning.

Brygge Polarfeed 6_edited.jpg
bottom of page