top of page

POLARFEED

Polarfeed utmerker seg med høykvalitetsfôr som gir rask vekst, øker fiskens stresstoleranse, gir god fiskehelse og et sluttprodukt av høy kvalitet.

 

For å oppnå dette benytter Polarfeed råvarer av høy kvalitet, og jobber samtidig kontinuerlig for å utvikle nye råvarer som både tilfredsstiller de biologiske behovene til fisken og samtidig bidrar til å senke klimaavtrykket i produksjonen. Begge deler er mulig.

 

Fôr fra Polarfeed har idag 52 prosent lavere klimaavtrykk enn gjennomsnittet i bransjen, samtidig som de biologiske resultatene overbeviser, i form av god vekst, helse og slaktekvalitet.

Polarfeeed ble etablert i 2002 og er en del av et bredt fagmiljø med fokus på havbruk og biologi, og har søsterselskaper innen fiskehelse, havmiljø, farmasi og havbruksrettet forskning.

Polarfeed produserer fiskefôr i Øksfjord i Troms og Finnmark fylke.

Brygge Polarfeed 6_edited.jpg
bottom of page