top of page

FÔR TIL LAKS OG ØRRET

PF LAKSENS VALG

PF Laksens Valg er optimert med basis i råvarer for høy fordøyelighet og høyt opptak av næringstoffer.

Fôret er basert på næringsinnholdet i laksens naturlige diett, derav navnet.

Skiller seg fra andre kommersielle fiskefôr ved at det inneholder en høyere andel protein og mindre fett.

 

Videre er fôret optimalisert på aminosyrenivå og med høyt fokus på fordøyelighet.

Utviklet med tanke på best mulig vekst og fiskehelse.

Åtte måneder fra utsett til 4,7 kilo

PF SUPERTRANSFER

Overgangsfôret vårt utviklet for den spesielt krevende og viktige perioden etter utsett til sjø, og bygger på samme råvarer og filosofi som STIMs SuperSmolt-fôr.

Gir en naturlig og god fôrovergang for nyutsatt smolt.

Fôret har en overvekt av viktige næringsstoffer som kolesterol og fosfolipider for rask vekst i en viktig vekstfase. Kolesterol og fosfolipider er viktige komponenter i cellevegger og for signalføring ut og inn av celler.

PF MARIN

Dette er vårt høymarine standard vekstfôr til hele sjøfasen kontinuerlig utviklet gjennom de siste 15 årene med fokus på god fiskehelse og høy fôrutnyttelse 

Den gode råvareprofilen sikrer god innfarging og gir en fisk som er godt rustet for håndtering 

Har en fettsyreprofil basert på laksens behov som bidrar til god muskelstruktur og høy slaktekvalitet 

PF FERSKVANN

Ferksvannsfôret vårt er optimert med basis i råvarer for høy fordøyelighet og høyt opptak av næringsstoffer 

Fôret er tilsatt ekstra antioksidanter som gir fisken et godt videre grunnlag for håndtering og stressende situasjoner 


Har en overvekt av omega 3-fettsyrer som er dokumentert positivt for vekst og helse – spesielt i tidlige livsstadier 

FÔR TIL RENSEFISK

PF ROGNKJEKS ROBUST

​Fôret utmerker seg med et meget høyt proteininnhold, samt innhold av krillmel. Krill har svært høy fordøyelighet og er en kraftig attraktant.


Formuleringen kombinerer det høye proteininnholdet med lavt innhold av fett for å begrense veksten.

PF LEPPEFISK

Spesialtilpasset 12 mm fôr for pakking i strømpe.


Fôret utmerker seg med et meget høyt proteininnhold, samt innhold av krill. Krill har svært høy fordøyelighet og er en kraftig attraktant. Fôret har samtidig lavt fettinnhold for å begrense vekst.


PF Leppefisk er vannstabilt, og har vist fordelaktige egenskaper i testing opp mot leppefiskfôr fra andre produsenter.

bottom of page